Z histórie

(1/7)

Z histórie.O našom zväze...
Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie občanov, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofondy existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať ......... >>>>

 

O našom zväze...>>>

^ Hore ^

Slovenský zväz chovateľov ZO Hranovnica

Z histórie :


[Z histórie nášho zväzu]